dr Milena Dragićević Šešić  – predsedavajuća
profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Dragana Čolić Biljanovski
profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Branko Brđanin
profesor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

dr Lidia Varbanova
profesor, Kanada

dr Milija Gluhović
profesor, Univerzitet Warwick, Velika Britanija

dr Radivoje Dinulović
profesor, Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Srbija

dr Luka Kecman
profesor, Akademija umetnosti, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

dr Darko Lukić
profesor, Akademija dramskih umetnosti, Hrvatska

dr Danka Mandžuka
profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Ivan Medenica
profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Barbara Orel
profesor, Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, Slovenija

dr Alojz Ujes
profesor u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Daniel Urrutiaguer
profesor, Univerzitet Lion 2, Francuska

dr Svetlana Hristova
profesor, Univerzitet “Neofit Rilski”, Bugarska

dr Stefan Hulfeld
profesor, Institut za pozorište, film i medije, Univerzitet u Beču, Austrija

dr Maja Ristić
vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Ana Stojanoska
vanredni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Makedonija

dr Aleksandar Brkić
docent, Goldsmits Univerzitet, Velika Britanija

dr Ksenija Radulović
docent, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

dr Saša Sailović
docent, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija