Fakultet dramskih umetnosti je visokoškolska institucija u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti (pozorišta, filma, radija i televizije). FDU se kao jedan od četiri fakulteta nalazi u sklopu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući šezdesetsedmogodišnjoj stvaralačkoj tradiciji, kvalitetnim nastavnim programima, uglednim profesorima i vrhunskim uslovima studiranja, Fakultet dramskih umetnosti predstavlja istaknutu obrazovnu, umetničku i kulturnu instituciju. Rad Fakulteta finansira Vlada Republike Srbije.

FDU je član organizacija kao što su: ELIA, ENCATC, SILECT i ŽEKT; osnivač je Evropske filmske škole – ESFS i Festivala internacionalnog studentskog teatra (FIST). Suosnivač je Međunarodne smotre mediteranskih pozorišnih škola – MASLINA. Sa ciljem razvoja eksperimentalnog pristupa razvoju dramaskih umetnosti, Fakultet je osnovao Laboratoriju izvođačkih umetnostiLaboratoriju za doživljaj zvuka – soba 64. Fakultet dramskih umetnosti je potpisnik brojnih sporazuma o saradnji i protokola sa visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu.  FDU učestvuje u međunarodnim programima podizanja institucionalnih kapaciteta i programima podrške mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika (Erasmus+ KA1, SUNBEAM, Erasmus+ KA2).